Utbildningsutskottet

Denna grupp arbetar för att bygga kompetens bland arkitekter och planerare för att förebygga naturkatastrofer och göra insatser efter sådana katastrofer.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum
Under senare år har gruppen haft seminarier om studentprojekt om jordbävningssäkert byggande, om byggnadsmaterial som bambu och bildäck, om utformning av flyktingbostäder och om problem med insatser när lokala institutioner och politiska organ inte fungerar. Gruppen har hjälpt till att utforma en ansökan inom ramen för Sidas program Innovations Against Poverty, deltagit i ASF-Internationals koordinering av arkitektinsatser i Haiti och diskuterat möjligheten att ordna en kurs inom landskapsarkitektur med inriktning på katastrofhantering.

Latest news

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book