ASF SWEDEN – Arkitekter utan gränser

Arkitekter utan gränser är en ideell organisation som arbetar för en hållbar byggd miljö, lokalt som globalt. Vår värdegrund kan sammanfattas i att alla människor har rätt till ett värdigt liv och ett hållbart boende. Arkitekter utan gränser samlar en växande grupp arkitekter, planerare, designers, ingenjörer, konstnärer och andra, som alla vill använda sina kunskaper och engagemang för att bidra till en mer hållbar och rättvis värld.

Till minne av Per Iwansson

Till minne av Per Iwansson

Till minne av vår kollega Per Iwansson som lämnade oss den 3 mars 2019, tack familj, vänner och kollegor till inkomna gåvor till ASF. Gåvorna ska stödja projektet Econef och Education against all odds.

SARA EJ ORG förminskad_merhand_mindre

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen, lokalgrupper och projektgrupper. Aktuella uppdateringar hittar du på "Arkitekter Utan Gränser - ASF Sweden" på facebook: https://www.facebook.com/arkitekterutangranser

stodorganisation

Stöd oss

Genom att stödja Arkitekter utan gränsers arbete i världen kan du medverka i kampen för rättigheten till ett värdigt boende, och samtidigt vara med i lärorika och utvecklande kunskapsutbyten. Det finns olika sätt att stödja Arkitekter utan gränser. Du väljer själv vad som passar dig bäst, men oavsett vad så gör ditt bidrag skillnad!