Utbildning

Arkitekter utan gränser arbetar för kunskapsutveckling, genom kurser, workshops och seminarier.

challenging practice_steg 2

Challenging practice

Challenging Practice är ett internationellt utbildningsprogram för arkitekter och planerare som vill arbeta med globala utvecklingsfrågor i urban kontext. En onlinebaserad kurs är tillgänglig och följs av en seminariedel som flyttar mellan de olika medlemsländerna.

erosion

Naturkatastrofgruppen

Denna grupp arbetar för att bygga kompetens bland arkitekter och planerare för att förebygga naturkatastrofer och göra insatser efter sådana katastrofer.

Arkitektur för alla

Arkitektur för alla

Arkitekter arbetar med samhällsbyggnad och yrkeskåren bör därför avspegla samhället, men tyvärr är det inte reell framtidsprognos. Studenterna på arkitektutbildningen är idag en påtagligt homogen grupp. Konsekvenserna blir inte enbart en mindre stimulerande miljö för studenterna, utan kommer troligtvis även leda till en mer ensidig syn på arkitektur.