ASF SWEDEN – Arkitekter utan gränser

Arkitekter utan gränser är en ideell organisation som arbetar för en hållbar byggd miljö, lokalt som globalt. Vår värdegrund kan sammanfattas i att alla människor har rätt till ett värdigt liv och ett hållbart boende. Arkitekter utan gränser samlar en växande grupp arkitekter, planerare, designers, ingenjörer, konstnärer och andra, som alla vill använda sina kunskaper och engagemang för att bidra till en mer hållbar och rättvis värld.

mumbai_slums-to-high-rise_ph-imagemanhuntercc-license-by-nc-nd-2-0small

SEMINAR: Challenging practice stage 2

We are happy to announce that the weekend seminar Challenging Practice - Essentials for the social production of habitat stage 2 will be arranged in Stockholm 27-28 Feb 2016!

Allmän idétävling om hemlöshet

Idétävling om hemlöshet

Arkitekter utan gränsers idétävling om hemlöshet är nu avgjord. Vinnare i tävlingen Hemlös blev arkitekt Malin Persson med förslag Kil 001. Grattis Malin!

Aktuellt

Aktuellt

Senaste nytt från Arkitekter utan gränser.