ASF SWEDEN – Arkitekter utan gränser

Arkitekter utan gränser är en ideell organisation som arbetar för en hållbar byggd miljö, lokalt som globalt. Vår värdegrund kan sammanfattas i att alla människor har rätt till ett värdigt liv och ett hållbart boende. Arkitekter utan gränser samlar en växande grupp arkitekter, planerare, designers, ingenjörer, konstnärer och andra, som alla vill använda sina kunskaper och engagemang för att bidra till en mer hållbar och rättvis värld.

stodorganisation

Stöd oss

Genom att stödja Arkitekter utan gränsers arbete i världen kan du medverka i kampen för rättigheten till ett värdigt boende, och samtidigt vara med i lärorika och utvecklande kunskapsutbyten. Det finns olika sätt att stödja Arkitekter utan gränser. Du väljer själv vad som passar dig bäst, men oavsett vad så gör ditt bidrag skillnad!