St Catherine Vocational Development Project

Tillsammans med den lokala organisationen i Uganda, St Catherine Vocational Development Project (förkortat CAVODE) jobbar projektet med att ta fram koncept och ritningar för ett resurscenter som ska ge den pågående verksamheten förutsättningar att nå sin fulla potential.

Krig, AIDS och bristande tillgång på medicinsk vård har gjort livet mycket svårt för miljontals barn i Uganda. Många av barnen är tvingade att redan från tidig ålder klara sig själva och skolgång är långt ifrån en självklarhet när familjen inte har råd att betala skolavgift utan istället tvingas sätta sina barn i arbete. De vuxnas begränsade tillgångar drabbar barnen och bromsar utvecklingen. 60% av befolkning i detta område tjänar mindre än 1 USD/dag och har varken råd eller tillgång till utbildning och information.

Med eldsjälen och grundaren till organisationen, Anne Tinka i spetsen planerar vi tillsammans med CAVODEs medlemmar en gemensam byggprocess där målet är att skapa delaktighet under uppbyggnaden för att alla ska känna stolthet över resultatet. Resurscentret ska ge invånarna i närområdet tillgång till samhällsinformation och allmänbildning för att stärka deras åsikter och möjlighet att påverka det ugandiska samhällets utveckling i större utsträckning. Idag har självförsörjande familjer på landsbygden inte alls samma förutsättningar som andra i Uganda och de är projektets huvudsakliga målgrupp.

Några av medlemmarna i CAVODE

Platsen för det framtida resurscentret är en tomt strax utanför byn Muhanga på landsbygden i sydvästra Uganda. Där finns idag 3 byggnader i bristfälligt skick som används som klassrum, bibliotek, kontor och emellanåt för inkomstgenererande yrkesutbildningar. Det är här medlemmarna i CAVODE träffas och delar information och idéer. För att verksamheten ska kunna uppnå sin fulla potential behövs dock bättre lokaler och uppförandet av lokalerna ska bidra till verksamheten genom att fungera som yrkesutbildning.

CAVODE-medlemmar i dialog med Carlos från ASF

Det är viktigt att CAVODEs medlemmar känner sig delaktiga i designprocessen så att de kan känna stolthet över sitt nya resurscenter. Därför har vi jobbat med deltagardesign för att utforma programmet för byggnaderna och arbetar fortsatt med att inkludera dem så mycket som möjligt i planering och byggande av husen. Tillsammans har vi kommit fram till att resurscentret ska innehålla klassrum, samlingslokal, bibliotek, verkstäder, matsal, kontor, övernattningsmöjligheter och hygienutrymmen.

The site in Muhanga

Tomten utanför Muhanga

Tomten ligger i ett kuperat landskap där regnperioderna som infaller två gånger om året skapar utmaningar i planeringen av byggnadernas placering i landskapet. Med hjälp av vattentankar och genomtänkta avrinningslösningar ska de nya husen klara sig bättre än de befintliga och risken för lerskred minskas.

Några av barnen utanför den befintliga skolan på tomten

CAVODE har idag ungefär 500 barn med tillhörande familjer som registrerade medlemmar. De tillhör skolor i närområdet men tar också del i den pågående verksamheten på resurscentret. Därför är det viktigt att den kan fortgå under byggprocessen och att de nya husen tillkommer i etapper för att ersätta de befintliga. Planen är också att CAVODE successivt i varje fas ska ta över och driva större del av byggprocessen.

Genom att använda lokala byggmaterial skapas förutsättningar för lägre byggkostnader men ändå hög kvalitet och möjlighet att anställa fler lärlingar. Det handlar om att knyta an byggprojektet lokalt och att hitta miljömässigt hållbara lösningar. Vi har till exempel valt att bygga väggarna i ”rammed earth” som är en byggteknik där jord av lera, sand och kalk kompakteras i stora formar likt platsgjuten betong men där marken på tomten används istället för cement och ingen förbränningsprocess krävs för att tillverka byggmaterialet.

Parallellt med arbetet i Arkitekter utan gränsers arbete med utformningen pågår också ett utvecklingsarbete av CAVODEs verksamhet där en insamlingsstiftelsen St Catherine Sweden startats för att kunna finansiera både byggprojektet men också andra aktiviteter CAVODE initierar.
Mer om det hittar du på hemsidan: stcatherinesweden.org

Vill du vara med och hjälpa till eller få kontakt med designteamet direkt? Kontakta Katrin Johansson