Utställningar

Här presenteras några av de utställningar som Arkitekter utan gränser har varit delaktiga i de senaste åren.

Under construction

Den 24-25 oktober 2011 arrangerades Nordens första arkitekturmässa på Svenska Mässan i Göteborg: två dagar och många kvadratmetrar fyllda med seminarier och montrar där planerare, arkitekter, producenter och många andra samlades kring frågan hur framtidens samhälle ska utformas.

Arkitekter utan gränser fanns på plats med en monter med temat ‘Under Construction’. Den bärande idén var att hela montern skulle symbolisera att samhället aldrig är en färdig lösning, utan ett projekt under ständig uppbyggnad och ombyggnad. Dessutom ville vi visa på kretsloppstänk, flexibilitet och lågbudgetlösningar genom att helt använda oss av avfall. Därför bestod montern av wellpappkartonger, papprör och ritningar vi samlat in från arkitektkontor. Detta stack förstås ut bland alla påkostade, stilrena, färgmatchade och geometriskt stringenta mässmontrar och blanka materialprover.

 

 

ODLA STADEN!

Tillsammans med Form/Design Center i Malmö och SLU skapade Arkitekter utan gränser en interaktiv stadsodlingsutställning 2009. Besökarna fick möjlighet att på plats plantera sina egna grönsaker som sedan kunde tas med hem.

Utdrag från affischerna: ”Urbanization is a universal phenom- enon, and today approximately 1/2 of the earth’s population is living in the cities. In 40 years this number is forecast to be 2/3. With the urban lifestyle come a new and more energy consuming diet. Food is normally the largest expense for poor households in the cities. More than half of the income is spent on food. By growing your own crops, money could be saved and invested in housing, health care and education. We should view cities as part of the productive organic framework. The cities must be symbiotically connected to the food production in order to fulfil the goal of a sustainable world.”