Seminariekvällar

Arkitekter utan gränser anordnar ofta seminariekvällar tillsammans med lokalgrupperna. Se under respektive lokalgrupps tidigare arbeten för vilka ämnen som diskuterats.