Playocracy

Projektet Playocracy startades som ett koncept för att öka medvetenheten kring vikten av kreativitet och lek i barns inlärningsprocesser.

Projektet genomfördes under våren 2017 med stöd från ASFs medlemsfond och drevs av fyra studenter som del av master-kursen Reality Studio vid Chalmers tekniska högskola.

Skolan har en formativ undervisningsmetod och barnen tvingas växa upp fort då deras livssituation kräver ansvar vid tidig ålder, det saknas utrymme för dessa barn att få vara just barn. Målet med Playocracy var att skapa en miljö för trygghet och lek genom att bygga en lekplats. Syftet var även att genom bygget öka medvetenheten kring hur man kan inkludera lek och kreativitet i pedagogiken på skolan. Projektet utfördes på en skola för föräldralösa barn i slumområdet Obunga i Kisumu, Kenya.

Tillsammans med lokala hantverkare byggdes lekplatsen under 20 dagar, där återvinning av lokala resurser prioriterades. Barnen inkluderades i arbetet genom möjligheten att själva få skapa dekorationer och detaljer och var engagerade genom hela processen. För oss som drivit projektet Playocracy har arbetet med att bygga lekplatsen varit en fantastisk och lärorik upplevelse. Den största insikten har varit hur viktigt det är att inkludera barnen och skolan som helhet i skapandet vilket i sin tur bidragit mycket till det goda resultatet. Lekplatsen är nu full av liv och används även som utomhusklassrum av lärare och elever då skolans byggnader är i uselt skick. Målet är att Playocracy-konceptet sprider sig och tar nya former på andra skolan i liknande situationer.

Projektgrupp: Achyut Siddu, Virginie Mure, Sara Mohammadi, Camilla Lundström

Länk till projektrapport