Moya

Moya Educational Center är ett gemensamt utbildningscentrum för att öka förståelse för integration och rättigheter bland fattiga barn och gatubarn i området.

I Etiopien är utbildning ingen självklarhet och antalet barn som tvingas bo på Addis Abebas gator ökar ständigt. Asere Hawariat Moya School har i över fyrtio år arbetat med att hjälpa dessa barn att få hem och utbildning. Den etniska segregationen ökar i Etiopien och utbildade människor lämnar landet. Med hjälp av en ny typ av utbildningscenter vill Moya-skolan motverka denna utveckling och öka kunskap och förståelse bland skolbarnen.

Moya-projektet syftar till att bygga ett nytt utbildningscenter Moya-School, en skola för gatubarn i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Skolan har funnits sedan 60-talet och drivs än idag av grundaren Asfaw Yemiru, som själv växte upp som gatubarn. Det nya centret ska vara tillägnat undervisning  om mänskliga rättigheter. Med hjälp av en ny typ av utbildningscenter vill Moyaskolan motverka segregationen i landet. I Etiopien växer antalet gatubarn och möjligheten till utbildning är ingen självklarhet. Designen av centret har genomförts som ett examensarbete vid Arkitekturskolan, KTH i Stockholm.

Kontaktperson: Jonas Torsvall