8

 

Arbete pågår. Omvärldsbevakning under en workshop i projektet Korogocho Streetscapes i Nairobi, där vi sökte inspiration för hur man jobbat med aktiviteter i offentliga rum runt om i världen.

- Pia Jonsson, projektkoordinator för projektet Korogocho Streetscapes

Workshop i Korogocho Arkitekter Utan Gränser

Läs mer om projektet här eller på projektets facebooksida!