7

 

”Det tillfälle jag vill lyfta fram är den första gång som jag träffade mina yngre (jämfört med mig), entusiastiska och engagerade styrelsekollegor, som jag sedan haft nöjet att umgås med vid ett antal tillfällen under året. En eloge till: Anna, Ane, Clara, Emilio, Ika, Ingrid, Maarten, Maria, Marlene. Men finns det sociala och politiska engagemanget i arkitektyrket främst hos kvinnor?”

-Per Iwansson, styrelseledamot