5

 

”Går det verkligen att mäta betydelsen av nya kunskapsutbyten och vänskaper?”

- Tommy Roman, på plats i Hebron och arbetar med ASF-projektet Hoppet i Hebron