3

 

”Förutom spännande projekt i utlandet, vill ASF även bidra till att förbättra situationen i Sverige. Här deltar vi i en politikerdebatt organiserad av föreningen Staden Vi Vill Ha.”

- Maarten Hermans, sekreterare i Arkitekter Utan Gränsers styrelse

 

JULKALENDER ARKITEKTER UTAN GRÄNSER