22

”Dammbygget på Econef barcenter i Tanzania är i full gång. Dammen kommer vara till stor nytta för både Econef och närsamhället eftersom området är mycket torrt och tillgången till grundvatten är begränsad. Nu kommer fler få tillgång till vatten för bevattning av grödor och djurhållning. Framförallt gynnas kvinnorna i området eftersom det ofta är deras uppgift att gå långa sträckor för att hämta vatten.”

- Frida Öster, Econef barncenter

Econef Arkitekter Utan Gränser