21

”Bat Trang förskola. Utvecklingen av en förskola under 2014. Visioner, rivning av gammal byggnad och uppförandet av ny.”

- Agnete Plauborg Lorentzen, projektkoordinator Cambodia Kindergartens