2

 

”Ögonblicket är fångat i Korogocho Nairobi, Kenya en lördag i oktober då en av slumområdets gator förvandlades till en festivalplats sprudlande av kreativitet och idéer.

På bilden tar barnen gatan i anspråk och lämnar fysiska spår i form av färgglada blommor i det annars bildominerade gaturummet.

Festivalen genomfördes via ASF-projektet Korogocho Streetscapes.”

 

- Emma Skottke, projektkoordinator Korogocho Streetscapes

Korogocho Streetscapes Arkitekter Utan Gränser