18

 

”I detta ögonblick skapas lekplatser för barn i Cambodia!”

- Laura Parsons, landskapsarkitekt i projektgruppen Cambodia Kindergartens