11

”Arkitekter utan gränser är i ständig utveckling och det är fantastiskt att få följa alla drivna medlemmar och deras projekt. Just styrelsearbetet är extra kul när vi kan tillåta oss att vara visionära och planera för framtiden, som arbetet med verksamhetsplanen för kommande år”.

- Clara Lindell, språkrör styrelsen