Iremi kulturhus, Georgien

Iremi, ett projekt om community building på georgiska landsbygden och skapandet av ett nytt kulturhus.

I Nukriani, en by med en hög arbetslöshet i västra Georgien, ingår Arkitekter utan gränser i ett projekt för mobilisering och delaktighet kring ett gemensamt mål; den framtida ombyggnationen och renoveringen av en sovjetisk teater, till ett allaktivitetshus, drivet av byns invånare. Under processen arbetar vi tillsammans med innevånarna för att stärka den demokratiska strukturen och identiteten, öka inflytandet för det lokala civila samhället och öka förståelsen för det befintliga kulturarvet.

I början av oktober åkte Anna Erlandson och Emilio Brandao från Arkitekter utan gränser till Nukriani för en intensiv workshopvecka med femton ungdomar från byn, som byggde fundamentet för samarbetsprojektet Iremi.

Kontaktperson: Anna Erlandsson