Cambodia Kindergartens

Ett projekt i samarbete med danska Arkitekter Uden Grænser, som omfattar planering, design och uppförande av två förskolor för 3-5 år gamla barn.

 

Observera att projektet är avslutat och vidare donationer undanbedes.

Många av de förskolor som byggts i Kambodja sedan 90-talet och början av 2000 byggdes är helt i trä och har inte kunnat stå emot det tuffa klimatet i Kambodja. Många av dem har förstörts av översvämningar, termitangrepp etc. Detta var det som gav upphov till projektet Cambodia Kindergartens, som ska ersätta två förstörda byggnader.

I designprocessen har det varit av stor vikt att ta fram byggnader i material som tål klimatet, samtidigt som naturlig ventilation och ljus ska finnas inne i byggnaden för att inte undervisningen ska påverkas av den dåliga tillgången till elektricitet. Designen har strävat efter att utveckla det traditionella sättet att utforma förskolor, för att bli mer lekfull och tilltalande för barnens kreativitet.

Cambodia kindergarten-projektet har varit ett samarbete med danska Arkitekter Uden Grænser som strävat till att utveckla traditionell förskolebyggnation i Kambodja. Sedan färdigställandet och öppningen av de två förskolorna 2015 har projektet legat i vila.

I december 2017 mottog projektet en riktad gåva på 10.000 SEK från BBH arkitektur & Teknik i Stockholm. Denna gåva används till att uppgradera och utöka de populära lekplatserna som påbörjades i samband med konstruktionen av de två förskolorna i Sisophon och Bot Trong. Förskolorna har fått nya lekplatser med stålkonstruktioner p.g.a det höga slitaget och vädret, där redskapen förhoppningsvis kommer målas i olika kulörer tillsammans med resten av lekplatserna.