Genomförda eller vilande projekt

Green Canteen Zanzibar

Green Canteen

Green Canteen tar plats i en SOS Barnby på Zanzibar, Tanzania, som är i stort behov av en ny matservering med tillhörande kök. I byn finns idag en skola för 1000 elever och den befintliga kantinen, som är byggd för att rymma 50, är inte längre säker i sin konstruktion och har varken kapacitet att servera alla barnen eller möjlighet att tillgodose den hygieniska standard som krävs.

cambodia kindergartens

Cambodia Kindergartens

Ett projekt i samarbete med danska Arkitekter Uden Grænser, som omfattar planering, design och uppförande av två förskolor för 3-5 år gamla barn.

Moya

Moya

Moya Educational Center är ett gemensamt utbildningscentrum för att öka förståelse för integration och rättigheter bland fattiga barn och gatubarn i området.