Övriga projekt och samarbeten

Arkitekter utan gränser har ett flertal genomförda eller vilande projekt och stödjer även ett flertal andra initiativ och samarbeten

DSC_0625

Playocracy

Projektet Playocracy startades som ett koncept för att öka medvetenheten kring vikten av kreativitet och lek i barns inlärningsprocesser.

Jury submission_Hammerbo_Gustaf_Loften_Carl

Mwakikonge community space

Tillsammans med "Grötprojektet" utvecklas en ny mötesplats för att förbättra situationen för personal och elever vid skolan i byn Mwakikonge i Tanzania. Byggnaden baseras i lokala byggnadstraditioner, samt med lösningar för vattenuppsamling och solceller.

seminariekvall

Seminariekvällar

Arkitekter utan gränser anordnar ofta seminariekvällar tillsammans med lokalgrupperna. Se under respektive lokalgrupps tidigare arbeten för vilka ämnen som diskuterats.

Utställningar

Utställningar

Här presenteras några av de utställningar som Arkitekter utan gränser har varit delaktiga i de senaste åren.

Om Hemlöshet

Hemlöshet – samarbete med Göteborgs Stadsmuseum

Hemlöshet – en komplex fråga som på samma gång handlar om individuella öden, bostadspolitik, socialpolitik, tillgängligheten till det offentliga rummet, toleransnivåer, identitet, skydd.

Allmän idétävling om hemlöshet

Idétävling om hemlöshet

Arkitekter utan gränsers idétävling om hemlöshet är nu avgjord. Vinnare i tävlingen Hemlös blev arkitekt Malin Persson med förslag Kil 001. Grattis Malin!