Parvatiko Ghar

Syfte med projektet är att stärka kvinnors roll i byn Dhawa, Nepal, främja jämställdhet i kastsamhället samt öka den ekonomiska tillväxten i närheten genom att höja kvinnornas kunskaper i hantverk och jordbruk.

Arkitekter utan gränser Sverige kommer i samarbete med Ingenjörer utan gränser Schweiz och arkitekter från Rangi Changi designgrupp att bygga ett centrum samt ekonomiskt stödja Parvati kvinnokooperativ i byn Dhawa, Nepal. Projektet är en fortsättning av ett samarbete med Parvati kooperativet i byn Dhawa som påbörjades 2016 när Monika Lchagwadzawyn organiserade en insamling för inköp av symaskiner till kooperativet. Initiativet blev väldigt lyckat och mynnande ut i att kooperativet höll en sykurs för att utbilda sina medlemmar. Idag driver flera av kvinnorna som gick kursen egna små firmor.

 

BAKGRUND TILL PROJEKTET

Parvati är en lokalt samhällsdriven icke-statlig kvinnoorganisation, registrerad i Dhawas landsbygdskommun. Kooperativet är verksamt inom mikrolån men hjärtefrågan är jämställdhet för kvinnor. Nepals präglas av ett kast-samhälle där dem lägre kasterna är extremt fattiga. Nästan hälften av dom 440 medlemmarna tillhör till den lägsta och fattigaste kasten. Parvati har idag varit verksamt i 12 år, det är det enda aktiva kooperativet i Dhawa.

Parvatis ambition är att verka för kvinnors jämställdhet genom att utbilda dem inom hantverk och jordbruk vilken i längden kan bli inkomstindrivande verksamheter för kooperativet, som strävar efter ekonomisk självständighet. Denna ambition kan inte uppfyllas utan bistånd på grund av brist på en egen lokal för kooperativet, inkomstkällor samt sparmedel.

Första steget mot förändring är byggandet av ett centrum för Parvati vilket läger grunden för att nå ambitionen om ekonomisk självständighet.

 

TÄNKESÄTT & ETAPPER

Projektet kommer utföras genom nära samarbeten mellan projektgruppen och lokalbefolkningen med fokus på: social hållbarhet, jordbävningssäkerhet och hållbart användande av material. Projektets mål är att introducera en samhällsförankrad process som involverar lokalbefolkningen i planering, beslutsfattande, utformning, konstruktion samt underhåll av den nya byggnaden. Miljövänliga, hållbara och lokala material såsom jord (väggar), trä (takkonstruktion) och sten (fundament)  kommer att användas. Byggnaden kommer konstrueras med hänsyn till jordbävningsäkerhet och kommer att följa de principer som styr utformningen av jordbävningssäkra byggnader.

Projektets första fas, uppbyggnad av centrumet, kommer pågå under 2019. Den planerade byggnaden kommer att bestå av två rum (ett mötesrum och ett rum med symaskiner). Totalt ca. 50 kvm.

Projektets andra fas, uppföljning och ekonomiskt stöd till Parvati, kommer påbörjas när byggnaden är klar. Bidrag kommer att täcka nödvändiga utgifter såsom kursavgifter och kostnader för uppstart av inkomstbringande verksamheter samt lön till de revisorer som driver mikrolånverksamheten. Kurser kommer att organiseras regelbundet och vara tillgängliga för alla kvinnor. Kooperativet kommer att spara en del av inkomster från försäljning av tillverkade hantverk och odling med målet att bygga upp kooperativets kapital vilket är fundamentalt för att uppnå deras mål med ekonomisk självständighet.

 

FÖRÄNDRING

Det nya centrumet kommer att: höja organisationens status i samhället, ge Parvati en fysisk närhet i byn samt lägga bädd för nya utvecklingsmöjligheter såsom: sykurser, hantverkskurser, möten för kooperativet och alla möjliga temporära event.

Genom att stödja Parvatis ekonomiska utveckling stödjer man kooperativets medlemmar som i sin tur lär ut fler kvinnor genom kurser vilket i slutändan positivt påverkar hela Dhawas samhälle. Projektet strävar efter att Parvati i längden ska bli oberoende av bistånd och kunna försörja sig genom mikrolånsverksamheten samt den nyutvecklade verksamheten med yrkesutbildningar.

Besök gärna vår projektpartner Rangi Changis hemsida: rangichangi.org, facebook.com/rangichangi.arch

För frågor kontakta oss på: parvati@arkitekterutangranser.se