Mwakikonge community space

Tillsammans med "Grötprojektet" utvecklas en ny mötesplats för att förbättra situationen för personal och elever vid skolan i byn Mwakikonge i Tanzania. Byggnaden baseras i lokala byggnadstraditioner, samt med lösningar för vattenuppsamling och solceller.

Skolan i Mwakikonge

Syftet med projektet är att förbättra situationen för personalen och barnen på skolan samt att hjälpa Grötprojektet och politikerna att stärka utbildningens vikt i byn Mwakikonge. Byggnadens skall förenkla lunchsituationen med en matsal och ett nytt kök. Byggnaden erbjuder en stor yta med skugga som en förlängning av skolgården och med nya lokaler ämnade för såväl spontana som planerade möten. Under taket hyses ett torg av flexibla ytor för lek, läxläsning, byråds möten och ceremonier. Skolan är statligt ägd och det är också staten som frågat efter den nya byggnaden. Projektgruppen har fått uppdraget via den svenska organisationen Grötprojektet som varit på plats sedan 2009.

Byggnadens konstruktion skapar en skuggad utemiljö för lärande och lek

Förutom byggnadens low-tech lösningar med uppsamling av vatten och solceller agerar byggnaden för att stärka utbildningens roll i byn, ett sätt att få fler föräldrar att komma närmare skolan och förstå vikten av kunskap och utbildning. Byggnaden är också direkt verkande för att förbättra situationen för de studerande så att de kan orka med de långa och varma skoldagarna. Byggnaden är utformad efter lokal byggnadstradition och kommer att ha en tålig struktur som knappt kräver något underhåll. Taket är designat för att kunna vara flexibelt och enkelt att byta ut ifall väder och vind orsakar skador.

Projektet dokumenteras med bilder och filmer med drönare och systemkameror. Projekt-teamet kommer också föra byggdagbok för att komma ihåg och hålla koll på hur projektet drivs. Den största kunskapen kommer vi få när byggnaden stått färdig i några år och då vi kan se hur brukarna använder lokalerna och hur skolan utvecklats med den. Förhoppningsvis kan vi erbjuda ny kunskap för alla byggarbetare som kommer att vara med i projektet. Den unika byggnaden är hämtad från lokala byggnadstraditioner med ter sig unik i utformning och funktion. Förhoppningsvis kan vi utveckla byggnadstraditionen och inspirera till nya klimatsmarta byggnader i byn.

Projektgruppen består av Carl Loftén och Gustaf Hammerbo, som utvecklat projektet som en del av sitt examensarbete vid KTH Arkitektur under våren 2018.

Följ dem på instagram: CarlGustaf_Tanzania