Slumuppgradering i Orissa

UDRC arbetar tillsammans med befolkningen i bosättningarna Nayapalli i Bhubaneshwar och Gokha Sahi och Mangala sahi i Puri för att förbättra boendeförhållanden i områdena. Arbetet syftar till att tillhandahålla vatten och avlopp och höja standarden på husen och, i fallet för Nayapalli, ge äganderätt till bostäderna. 2010 var tre arkitekter från Arkitekter utan gränser på plats och stöttade med typhusritningar, ritningar till specifika hus samt förslag till områdesplan för Mangala – och Gokha Sahi.