Examensarbeten

En del av samarbetet med SPARC består i att Svenska arkitekt- och planeringsstudenter har möjlighet att förlägga sitt examensarbete till Indien och delta i eller studera något av SPARCS projekt. Sedan 2009 har ett antal studenter gjort sina examensarbeten genom kontakten med SPARC.