Cuttack Ring Road Resettlement

Planering för förflyttning av 14 slumområden i Cuttack (2011)

Slumområdena vid den stora Ringleden runt staden Cuttack är drabbade av översvämningar. De ligger på vattensjuk mark eller vid flodbanken och blir därför översvämmade vid varje monsun. Efter sju års diskussioner så har nu kommunen äntligen tillhandahållit en bit mark så att 14 slumområden med totalt ca 5000 invånare kan flytta till ett nytt område. Två planeringsarkitekter från ASF har, tillsammans med de boende och UDRC, deltagit i planeringen av det nya området. ASF:s deltagande möjliggjordes av ett stipendium från FFNS stiftelsen.