Om HRC

Hebron Rehabilitation Committee, HRC, är en fristående organisation, bildad 1996 i syfte att värna Hebrons unika kulturarv.

HRC:s anställda, ett 30-tal ingenjörer, arkitekter, konsthistoriker, tekniker, jurister och ekonomer, har sedan dess arbetat med att kontinuerligt uppgradera infrastrukturen och restaurera byggnaderna i stadskärnan. Arbetet stöds av Sida.

Syftet är mångfaldigt: att värna kulturarvet; att göra det möjligt för invånarna att bo kvar i stadskärnan under drägliga villkor; att skapa jobb åt hantverkare, unga arkitekter och ingenjörer; att vidmakthålla den traditionella hantverksskickligheten hos stenhuggare, smeder, och andra yrken.

HRC arbetar med ett helhetsperspektiv och en genomtänkt miljöprofil. Lokala material och traditionella hantverkstekniker används. Solvärmda vattentankar och solcellspaneler finns redan på de flesta palestinska hustak och används även vid nybyggnad. Lekplatser, bibliotek, sjukstuga m m för de isolerade invånarna ingår i projekten. Med fungerande infrastruktur och HRC:s experthjälp vågar familjerna själva satsa vidare på upprustning och underhåll av sina hus. En levande stad, inte ett museum, är målet.

Trots svårigheterna med material- och persontransporter, återkommande utegångsförbud, avspärrningar och husrivningar, har HRC:s projekt ett mycket gott rykte för sin effektivitet och professionalism. Mönstret av utflyttning har brutits, och små rännilar av ursprungsinvånarna börjar återvända.

Läs mer på www.hebronrc.org