Hoppet i Hebron

I den palestinska staden Hebron finns ett etablerat samarbete mellan Arkitekter utan gränser och Hebron Rehabilitation Committee. Målet med projektet att integrera barnens perspektiv i stadsplaneringen och återuppbyggnaden av staden.

Hebron i Palestina är en av världens äldsta städer. Dess kompakta stadskärna av huggen kalksten, där många folk och kulturer lämnat avtryck under mer än fem millennier, hör till mänsklighetens mest oersättliga kulturarv.

Senaste decenniernas inflyttning av militanta judiska bosättare, skyddade av israeliska arméstyrkor, har lamslagit allt normalt stadsliv. Vitala gator spärras av, stadskvarter förfaller eller rivs, den förr blomstrande handeln och hantverket ligger nere, det går inte att komma till jobb och skolor. Centrumborna tvingas eller skräms bort till förorterna.

Mitt i eländet arbetar Hebron Rehabilitation Committee, en NGO bildad 1996, med att restaurera husen och uppgradera infrastrukturen.
Syftet är mångfaldigt: värna kulturarvet; vända befolkningsflykten; skapa jobb;  vidmakthålla traditionell hantverksskicklighet. En levande stad, inte ett museum, är målet. Lekplatser, bibliotek, sjukstuga etc för de isolerade invånarna ingår i projekten. Med fungerande infrastruktur och HRC:s experthjälp kan familjerna själva satsa vidare på restaurering och underhåll av sina hus.

ASF och HRC har etablerat ett samarbete, där svenska arkitekters erfarenheter av stadsplanering för/med barn och ungdomar kommer till användning.  Ett första givande kunskapsutbyte skedde vid gemensam workshop i Jeriko i maj 2007. Det fortsatte med fyra examensarbeten på Lunds, Stockholms och Alnarps arkitekt- resp. landskapsarkitektskolor.
De fyra exjobbarna tillbringade lång tid i staden i tätt samarbete med våra palestinska kollegor. De återvände sedan för att presentera projekten för en stor publik. Erfarenheterna är positiva – resultaten kommer att tas tillvara, delar vidareutvecklas.

Kontaktperson: Johanna Heilig

Karta over Hebron

Om Hebron

Hebron i Palestina är förmodligen, efter Jeriko, världens äldsta ännu bebodda stad. Dess historiska stadskärna, där många folk och kulturer lämnat avtryck under mer än fem millennier, är ännu relativt intakt.

HRC

Om HRC

Hebron Rehabilitation Committee, HRC, är en fristående organisation, bildad 1996 i syfte att värna Hebrons unika kulturarv.

Hustyp Hebron

Projektbeskrivning

Hoppet i Hebron är ett av ASF:s äldsta projekt och har resulterat i flera mindre projekt, examensarbeten, etc. Nedan följer en projektbeskrivning som även går att ladda ner som PDF i listan till höger.