Healthy Hospital

Projektet Healthy Hospital syftar till att förbättra vårdmiljöer i Tanzania så att de inte orsakar eller förvärrar sjukdomar eller skador. Detta görs dels genom att jobba med att skapa en mer hållbar vatten- och elförsörjning och dels genom att stötta sjukhusen med att utveckla den byggda miljön.

 

Projektserien Healthy hospital, i Tanzania, är ett samarbete mellan det aktuella sjukhuset, Arkitekter utan gränser, Ingenjörer utan gränser och Involve Aid och har pågått sedan 2014.

Kolandoto Healthy Hospital

Projekts första fokus var Kolandoto Healthy hospital. Kolandoto Hospital i Tanzania är ett regionalt sjukhus med plats för 180 inskrivna patienter, en operationsavdelning, samt en stor öppenvårdsmottagning. I Kolandoto arbetade man i tre år, i tre olika faser. Första fasen, våren 2015, innebar en översiktsplan för sjukhusets långsiktiga utveckling. Förutom översiktsplanen ritades en ögonmottagning och en tillbyggnation för en operationssal för kejsarsnitt byggdes. En vattenpump som dubblerade sjukhusets tillgång till vatten köptes och installerades.

Andra fasen, under våren 2016, ritades ett förslag på en ny akutmottagning och övervakningsenhet. Ett reningssystem för vattnet samt solceller och ett backup-system för elförsörjning installerades.

Tredje fasen, under våren 2017, byggdes akutvårdsbyggnaden. Parallellt med detta ritades det även ett förslag på hur man genom att skapa en ny vårdavdelning kunde ge större ytor åt förlossnings- och mödravårdsavdelningen som är väldigt trångbodda. I denna fas fraktades även en container med utrustning ner till akutvårdsbyggnaden och sjukvårdspersonal från Sverige kom och gav utbildning i mass-skade-situationer och triage.

Mkula Healthy Hospital

I och med att akutmottagningen i Kolandoto är fullt utrustad och personalen utbildad tas ett steg tillbaka för att se vilken riktning sjukhusets utveckling tar. Projektet Healthy Hospitals fokus går nu vidare till Mkula hospital. Mkula är en liten by några timmar från Kolandoto, ca 15km från Victoriasjön. Sjukhuset är huvudsjukhus i distriktet och har öppenvårdsmottagning och en operationsavdelning men har enbart plats för 105 inskrivna patienter. Sjukhuset är i relativt gott skick byggnadsmässigt men är väldigt trångbodda och har stora problem med el- och vattenförsörjning.

Första fasen i Mkula startas upp våren 2018. Även här är fokus en översiktsplan för sjukhusets långsiktiga utveckling som utarbetas tillsammans med sjukhusets personal. Sjukhuset behöver relativt stora ytor att växa på. Mest akut behövs en fungerande akutmottagning, flera konsultationsrum och en ny operationssal. Sjukhuset har också många mindre problem som förhoppningsvis kommer kunna lösas på plats. För att nämna två, har man stora problem med tvättmöjligheter samt sophantering.

Parallellt med detta är vattenförsörjningen det klara fokuset för arbetet. Utredningar kommer göras för att optimera vattensituationen med eventuellt nytt borrhål och att köpa och installera en ny pump.

 

För frågor kontakta oss gärna på healthyhospital@arkitekterutangranser.se