ECONEF barncenter

Föräldralöshet i Tanzania ökar exponentiellt på grund av att landet är hårt drabbat av aids och fattigdom. Econef-projektets främsta syfte är att förbättra levandsförhållanden för övergivna barn genom uppförandet av en ny barnhemsanläggning.

Tillsammans med Ingenjörer utan gränser och Econef, en ideell organisation baserad i norra Tanzania, driver Arkitekter utan gränser projektet Econef Barncenter.

På grund av AIDS- epidemin är en stor del av Tanzanias befolkning minderåriga och många barn föds  direkt in i föräldralöshet – enligt UNICEF bor ungefär två miljoner av dessa barn på gatan. Det finns därför ett enormt behov av barnhem i landet som kan trygga möjligheten till boende, utbildning och läkarvård för de drabbade barnen.

Bygget av Econef Barncenter syftar till att skapa ett hållbart och självförsörjande boende som kan borga för den grundtrygghet som alla barn borde ha möjlighet till. I planeringen har hänsyn tagits till bland annat lokala förhållanden, vattenförsörjning, odling och – inte minst- byggnader som stimulerar aktivitet. Byggnationen av barncentret påbörjades i juli 2015 och utvecklas under flera faser, med byggvoluntärer på plats.

ECONEF-Sverige är en insamlingsstiftelse som arbetar för att samla in pengar till projektet, så att en ny självförsörjande barnhemsanläggning kan förverkligas med hjälp av Arkitekter utan gränser och Ingenjörer utan gränser. Stiftelsens ändamål är att bidra till en positiv utveckling för kvinnors och barns levnadsförhållanden i utsatta länder.

Organisation: ECONEF Tanzania / ECONEF Sverige

Design team: Lukas Bidö, Pilvi Vanamo, Carolina Wikström, Frida Öster (ASF)

Petter Fandén, Tobias Sjögren (INUG)

KontaktpersonCarolina Wikström

 

QE2A7600_PetterAbrahamsen

Projektbeskrivning

ECONEF är en oberoende NGO, en icke-statlig organisation i Jua kali, utanför Arusha i norra Tanzania. Organisationen drivs av tanzaniska Caroline Nicholas samt en aktiv svensk arbetsgrupp.