Cambodia Kindergartens

Ett projekt i samarbete med danska Arkitekter Uden Grænser, som omfattar planering, design och uppförande av två förskolor för 3-5 år gamla barn.

Många av de förskolor som byggts i Kambodja sedan 90-talet och början av 2000 byggdes är helt i trä och har inte kunnat stå emot det tuffa klimatet i Kambodja. Många av dem har förstörts av översvämningar, termitangrepp etc. Detta var det som gav upphov till projektet Cambodia Kindergartens, som ska ersätta två förstörda byggnader.

I designprocessen har det varit av stor vikt att ta fram byggnader i material som tål klimatet, samtidigt som naturlig ventilation och ljus ska finnas inne i byggnaden för att inte undervisningen ska påverkas av den dåliga tillgången till elektricitet.

Designen har strävat efter att utveckla det traitionella sättet att utforma förskolor, för att bli mer lekfull och tilltalande för barnens kreativitet av barnen, med social och materiell hållbarthet i fokus.

Läs mer om projektet och den pågående byggprocessen på projektets blogg!