Barnens hus i Senga Bay

ASF samarbetar med AxFast och organisationen 5C (Chikondi Chimodzi Child Care Centre) i uppstarten av ett projekt i Malawi.

Organisationen 5C Sverige (Chikondi Chimodzi Child Care Centre) tog kontakt med ASF Sverige i slutet av 2016 för att höra om ett eventuellt samarbete. Organisationen 5C Sverige har som ändamål att bedriva stödjande verksamhet med särskild den särskilda målsättningen att: samla in pengar för behov åt Chikondi Chimodzi Child Care Centre i Senga bay, Malawi och agera som rådgivare för denna organisation. Samtidigt som denna förfrågan inkom etablerades även en kontakt med fastighetsbolaget AxFast AB, då de hade möjliggjort i sin budget för att avsätta medel till ett aktivt samarbete ihop med ASF.

Inom närmsta framtiden ser 5C ett stort behov av att bygga ett nytt barncenter med solceller som elförsörjning. Deras önskan är att en tillkommande byggnad ska innehålla sovsalar, kontor, lagringsutrymme, säkra fönster och dörrar m.m.  Med täta fönster och dörrar minskar även risken för malaria då nuvarande hus har många hål och otäta ytor. Barnen sover direkt på golvet eller utomhus på marken när det är för varmt (som de flesta i byn). Organisationen ser även ett behov av utrymme för mindre bibliotek med studieytor, vilken skulle utöka möjligheten att hjälpa fler barn i byn med läxläsning än de 20 barn som de idag stöder med skolkostnader, mat och övriga behov.

Projektet har som mål att uppföra ett multifunktionellt hus i Senga Bay, Malawi, som säkerställer identifierade behov hos 5C för att förbättra barns möjligheter att slutföra sin skolgång. Önskade effekter av projektet är att stärka lokalsamhället, öka bildningen inom bl.a. sanitet, hygien, hälsa, läs- och skrivkunskap samt odling. Projektet är även tänkt att genomföras med ambitionen att bli ett referensprojekt för framtida liknande insatser.

Den identifierade målgruppen är i första hand barn lokalt i Senga Bay, därefter barn och unga från hela byn samt är det meningen att även deras vårdnadshavare ska kunna nyttja faciliteter samt mat, bibliotek, studier etc. I förlängningen ser vi även att barncentret växer sig så starkt att den skapar en målpunkt som kan stärka lokalsamhället. Detta genom att fungera som en mötesplats för vuxenutbildningar, informationskampanjer, studiecirklar, bibliotek mm.

För mer info, kontakta Frida Skarp, som tillsammans med Rebecka Karlsson är ASFs kontaktpersoner för projektet.