Projekt

Arkitekter utan gränser har en rad globala och lokala samarbeten som arbetar med frågor kring en hållbar och rättvis byggd miljö.

För närvarande medverkar Arkitekter utan gränser i projekt i Tanzania, Kenya, Uganda, Indien och Palestina. Projekten genomförs i samverkan med en lokal partner. Arkitekter utan gränser bidrar i första hand med professionellt stöd från arkitekter och planerare. Vilket syfte projekten har kan variera. Exempelvis kan det handla om långsiktig uppgradering av slumområden eller konkreta projekt som snabbt kan förbättra livssituationen för människor.

Indien

Indien

Under de senaste åren har arkitekter och planerare från Arkitekter utan gränser under perioder funnits på plats i Indien och deltagit i slumupprustningsprojekt som SPARC och deras allierade driver. Projekten har både rört upprustning av hus och infrastruktur i befintliga områden samt planering av ersättningsområde för slumområden.

korogocho skating

Korogocho Streetscapes

I Nairobi, Kenya ligger Korogocho slum. Korogocho är den tredje största slummen i Nairobi och här bor ca 80 000 invånare varav den största andelen utgörs av ungdomar och barn. I det mycket tätbebyggda området är gatan i stort sett den enda plats där aktiviteter utanför hemmet kan äga rum och därför finns ett stort behov av att omvandla gaturummet till en trygg, levande och demokratisk mötesplats.

Green Canteen Zanzibar

Green Canteen – Zanzibar

Green Canteen tar plats i en SOS Barnby på Zanzibar, Tanzania, som är i stort behov av en ny matservering med tillhörande kök. I byn finns idag en skola för 1000 elever och den befintliga kantinen, som är byggd för att rymma 50, är inte längre säker i sin konstruktion och har varken kapacitet att servera alla barnen eller möjlighet att tillgodose den hygieniska standard som krävs.

cambodia kindergartens

Cambodia Kindergartens

Vi har blivit partner till danska Arkitekter Uden Grænser i detta projekt som omfattar planering, design och uppförande av två förskolor för 3-5 år gamla barn.

St catherine

St Catherine Vocational Development Project, Uganda

Krig, AIDS och bristande tillgång på medicinsk vård har gjort livet mycket svårt för miljontals barn i Uganda. Många av barnen är tvingade att redan från tidig ålder klara sig själva och skolgång är långt ifrån en självklarhet när familjen inte har råd att betala skolavgift utan istället tvingas sätta sina barn i arbete. De vuxnas begränsade tillgångar drabbar barnen och bromsar utvecklingen. 60% av befolkning i detta område tjänar mindre än 1 USD/dag och har varken råd eller tillgång till utbildning och information.

QE2A7967_PetterAbrahamsen

ECONEF barncenter

Föräldralöshet i Tanzania ökar exponentiellt på grund av att landet är hårt drabbat av aids och fattigdom. Econef-projektets främsta syfte är att förbättra levandsförhållanden för övergivna barn genom uppförandet av en ny barnhemsanläggning.

FRONTSIDE_3000px

Kolandoto Healthy Hospital

Projektet Kolandoto Healthy Hospital syftar till att förbättra vårdmiljöerna på sjukhuset så att de inte orsakar eller förvärrar sjukdomar eller skador. Detta görs dels genom att jobba med att skapa en mer hållbar vatten- och elförsörjning och dels genom att stötta sjukhuset med att utveckla den byggda miljön.

Om Hebron

Hoppet i Hebron

I den palestinska staden Hebron finns ett etablerat samarbete mellan Arkitekter utan gränser och Hebron Rehabilitation Committee. Målet med projektet att integrera barnens perspektiv i stadsplaneringen och återuppbyggnaden av staden.

erosion

Naturkatastrofgruppen

Denna grupp arbetar för att bygga kompetens bland arkitekter och planerare för att förebygga naturkatastrofer och göra insatser efter sådana katastrofer.

Arkitektur för alla

Arkitektur för alla

Arkitekter arbetar med samhällsbyggnad och yrkeskåren bör därför avspegla samhället, men tyvärr är det inte reell framtidsprognos. Studenterna på arkitektutbildningen är idag en påtagligt homogen grupp. Konsekvenserna blir inte enbart en mindre stimulerande miljö för studenterna, utan kommer troligtvis även leda till en mer ensidig syn på arkitektur.