Projekt

Arkitekter utan gränser har en rad globala och lokala samarbeten där vi arbetar med frågor kring en hållbar och rättvis byggd miljö.

Arkitekter utan gränser medverkar i projekt i bl.a. Tanzania, Kenya, Uganda, Indien och Palestina. Projekten genomförs i samverkan med en lokal partner. Arkitekter utan gränser bidrar i första hand med professionellt stöd från arkitekter och planerare. Vilket syfte projekten har kan variera. Exempelvis kan det handla om långsiktig uppgradering av slumområden eller konkreta projekt som snabbt kan förbättra livssituationen för människor.

korogocho skating

Korogocho Streetscapes

I Nairobi, Kenya ligger Korogocho slum. I det mycket tätbebyggda området är gatan i stort sett den enda plats där aktiviteter utanför hemmet kan äga rum och därför finns ett stort behov av att omvandla gaturummet till en trygg, levande och demokratisk mötesplats.

QE2A7967_PetterAbrahamsen

ECONEF barncenter

Föräldralöshet i Tanzania ökar exponentiellt på grund av att landet är hårt drabbat av aids och fattigdom. Econef-projektets främsta syfte är att förbättra levandsförhållanden för övergivna barn genom uppförandet av en ny barnhemsanläggning.

St catherine

St Catherine Vocational Development Project

Tillsammans med den lokala organisationen i Uganda, St Catherine Vocational Development Project (förkortat CAVODE) jobbar projektet med att ta fram koncept och ritningar för ett resurscenter som ska ge den pågående verksamheten förutsättningar att nå sin fulla potential.

FRONTSIDE_3000px

Healthy Hospital

Projektet Healthy Hospital syftar till att förbättra vårdmiljöer i Tanzania så att de inte orsakar eller förvärrar sjukdomar eller skador. Detta görs dels genom att jobba med att skapa en mer hållbar vatten- och elförsörjning och dels genom att stötta sjukhusen med att utveckla den byggda miljön.

Indien

Indien

Under de senaste åren har arkitekter och planerare från Arkitekter utan gränser under perioder funnits på plats i Indien och deltagit i slumupprustningsprojekt som SPARC och deras allierade driver. Projekten har både rört upprustning av hus och infrastruktur i befintliga områden samt planering av ersättningsområde för slumområden.

Green Canteen Zanzibar

Green Canteen

Green Canteen tar plats i en SOS Barnby på Zanzibar, Tanzania, som är i stort behov av en ny matservering med tillhörande kök. I byn finns idag en skola för 1000 elever och den befintliga kantinen, som är byggd för att rymma 50, är inte längre säker i sin konstruktion och har varken kapacitet att servera alla barnen eller möjlighet att tillgodose den hygieniska standard som krävs.

Om Hebron

Hoppet i Hebron

I den palestinska staden Hebron finns ett etablerat samarbete mellan Arkitekter utan gränser och Hebron Rehabilitation Committee. Målet med projektet att integrera barnens perspektiv i stadsplaneringen och återuppbyggnaden av staden.

cambodia kindergartens

Cambodia Kindergartens

Ett projekt i samarbete med danska Arkitekter Uden Grænser, som omfattar planering, design och uppförande av två förskolor för 3-5 år gamla barn.

Moya

Moya

Moya Educational Center är ett gemensamt utbildningscentrum för att öka förståelse för integration och rättigheter bland fattiga barn och gatubarn i området.

Övriga projekt och samarbeten

Övriga projekt och samarbeten

Utöver våra projektgrupper stödjer Arkitekter utan gränser även ett flertal andra initiativ och samarbeten