Kurs i katastrofhantering i nov 2013

I november anordnade Naturkatastrofgruppen en helgkurs för arkitekter och planerare med fokus på vad våra yrkesgrupper har för roll i samband med naturkatastrofer.

Kursen var uppbyggd kring workshops ledda av personer med stor yrkeserfarenhet inom området, med målet att deltagarna själva skulle testa de verktyg som presenterades.

20 deltagare deltog och många livliga och spännande diskussioner och tankar uppstod under helgen. Vi tror att alla kom därifrån med många nya infallsvinklar och referenser, och Naturkatastrofgruppen hoppas detta blir en i raden av flera spännde kurstillfällen!

Kursupplägget:

Måndag 4/11 (kl 18-21): Kursintroduktion av Teres Selberg med presentation av kurslitteratur. Föreläsning av Charlotta Wannholm om Röda Korsets arbete med katastrofhantering.

Lördag 9/11 (kl 10-18): Förmiddag med workshop ledd av William Flinn från organisationen RedR från England. Eftermiddag med workshop ledd av arkitekt Per Iwansson, som arbetat med flyktingläger i Kenya, återuppbyggnad i fd Jugoslavien och planeringsinsatser i Mocambique och Zimbabwe. Lördagen avslutades med pecha kucha-föreläsningar, lättare tilltugg och mingel.

Söndag 10/11 (kl 10-14): Föreläsning av Teres Selberg med kunskap om orkansäkra hus på Kuba. Föreläsning av Lina Gregersdotter om förebyggande översvämningsskydd. Avslutande övningsuppgift, diskussion, utdelning av kursintyg och kursavslutning. 

 

MEDVERKANDE

 

Bill Flinn

Architect, shelter specialist team leader, CARE International UK. Independent consultant specialising in shelter reconstruction after natural disasters. Visiting lecturer at Centre for Development and Emergency Practice (CENDEP), Oxford Brookes University. Expert in Shelter after Disaster; experience in Central America and Mexico in house construction, small-scale water supply and sanitation, simple photovoltaics and other appropriate technologies. Worked as a shelter specialist in Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Western Sahara, Guatemala, Cuba, Haiti. Experience in community-level development with indigenous and refugee communities. Worked in conflict areas in Mexico, Guatemala, Nicaragua, Aceh and Pakistan. Many years teaching in both formal (University) and informal contexts (participatory workshops, community training courses).

 

Charlotta Wannholm

Disaster Management Advisor, International Department, Svenska Röda Korset. Utbildad vid Ruhruniversitetet i Bochum. Har tidigare arbetat för Läkare Utan Gränser, Internationella Juristkommissionen och ActionAid.

 

Per Iwansson

Arkitekt och planerare med många års erfarenhet av arbete inom katastrofområden. Har arbetat för Afrikagrupperna, Sida och UNHCR i Mocambique, f d Jugoslavien, Kenya, Zimbabwe m fl länder, som arkitekt i Stockholm samt som stadsplanerare i Båstad kommun.

 

Teres Selberg

Arkitekt och lärare på Arkitektskolan/KTH, gjorde examensarbete om orkansäkra hus på Kuba, har medverkat i Arkitekter utan gränsers utbildningspaket Challenging Practices i vilket hon bland annat ansvarat för kapitlet om naturkatastrofer.

 

Lina Gregersdotter

Planerare från Blekinge Tekniska Högskola. Gjorde examensarbete om planering för skydd mot översvämning av byar på Java, Indonesien. Har arbetat på White Arkitekter och Stockholms stadsbyggnadskontor. Är nu anställd på WSP i Linköping.

 

Staffan Rosvall

Arkitekt utbildad vid Lunds Tekniska Högskola och Ecole Spéciale d’Archicture i Paris, har arbetat på Johan Sundberg Arkitektur, nu verksam på BSK Arkitekter i Stockholm. Har gjort examensarbete om ett byggsystem för krissituationer, främst för byggnader som sjukvårdskli­niker, skolor och barnhem.

 

Tawhid Amanullah

Architect educated at Brojomohun College and Khulna University in Bangladesh, later Master student at KTH, at present architect-lighting designer at DotlineVision in Stockholm. Developed a prototype for a “floating house”, founded on plastic containers that make the house lift in period of flooding.