Naturkatastrofgruppen

Denna grupp arbetar för att bygga kompetens bland arkitekter och planerare för att förebygga naturkatastrofer och göra insatser efter sådana katastrofer.

Gruppen har genom åren bestått av ett dussin medlemmar, varav några med lång erfarenhet av insatser i olika katastrofområden. Gruppen har tillgång till en stor mängd litteratur, bygger upp kontakter med yrkesgrupper i olika delar av världen och ordnar regelbundet kvällsseminarier i Stockholm om katastrofhantering.

Under senare år har gruppen haft seminarier om studentprojekt om jordbävningssäkert byggande, om byggnadsmaterial som bambu och bildäck, om utformning av flyktingbostäder och om problem med insatser när lokala institutioner och politiska organ inte fungerar. Gruppen har hjälpt till att utforma en ansökan inom ramen för Sidas program Innovations Against Poverty, deltagit i ASF-Internationals koordinering av arkitektinsatser i Haiti och diskuterat möjligheten att ordna en kurs inom landskapsarkitektur med inriktning på katastrofhantering.

helgworkshop

Kurs i katastrofhantering i nov 2013

I november anordnade Naturkatastrofgruppen en helgkurs för arkitekter och planerare med fokus på vad våra yrkesgrupper har för roll i samband med naturkatastrofer.