’In-situ studio’ i Guinea Bissau, 3-16 januari 2019. Välkommen med din ansökan senast 27 November!

ASF- Sweden organizes 'In-situ studio' in Guinea Bissau, January 3-16, 2019. Welcome with your application latest by 27th of November!

Vi vill nu bjuda in arkitekter, planerare och intresserade inom närliggande yrken att tillsammans med oss ta detta tillfälle att bredda perspektivet på vad vår yrkesroll kan innebära. 3-16 januari 2019 anordnar ASF-Sverige en 2 veckors workshop i Guinea Bissau som en del av ’Reflecting in Action’ Challenging Practice steg B. Kursen genomförs tillsammans med våra lokala parters UNICEF, OGD och Lusofona University och består av teoretiska och praktiska moment med fokus på samverkan och medskapande. Genom ett nära samarbete med lokalbefolkning och lokala partners kommer arbetet från workshopen att direkt föda in i UNICEFs pågående WASH-projekt i Guinea-Bissau. För mer information om utbildningen samt anmälningsformulär läs mer här: In Situ Studio Guinea Bissau 2019

Challenging Practice är ett internationellt utbildningsprogram för arkitekter och planerare som vill arbeta med globala utvecklingsfrågor i en urban kontext.

För mer information kontakta: challenging.practice@arkitekterutangranser.se

We hereby invite professional architects, planners and other interested within the field of urban development to take this opportunity to broaden existing knowledge and perspectives gaining understanding of some of the complexities of this field, and to engage in the production of habitat for the world’s most vulnerable people. 3-16 January 2019 ASF Sweden will host a 2 week workshop in Guinea Bissau as part of ‘Reflecting in Action’ Challenging Practice Stage B. The course is conducted together with our local partners UNICEF, OGD and Lusofona University and consists of theoretical and practical moments focusing on collaboration and co-creation. Through close collaboration with local people and local partners, work from the workshop will directly feed into UNICEF’s ongoing WASH project in Guinea-Bissau. For more information about the education and the link to the application form, read here: In Situ Studio Guinea Bissau 2019

Challenging Practice is an international education program for architects and planners who want to work with global development issues in an urban context.

For more information contact: challenging.practice@arkitekterutangranser.se