Arkitektur för alla

Arkitekter arbetar med samhällsbyggnad och yrkeskåren bör därför avspegla samhället, men tyvärr är det inte reell framtidsprognos. Studenterna på arkitektutbildningen är idag en påtagligt homogen grupp. Konsekvenserna blir inte enbart en mindre stimulerande miljö för studenterna, utan kommer troligtvis även leda till en mer ensidig syn på arkitektur.

Med projektet Arkitektur För Alla hoppas vi kunna motverka denna negativa trend. Genom workshops med ungdomar som sällan kommer i kontakt med yrket vill vi öka intresset till ämnet arkitektur – inspirera och motivera. Workshoparna är fokuserade kring praktiska moment, men vill pratar även om vad generellt om yrket och utbildningen.

Kontaktperson: Julia Eriksson-Lagerqvist