Umeå

Hösten 2012 startades Arkitekter utan gränsers lokalgrupp i Umeå med en blandning av studenter och yrkesverksamma. Lokalgruppen Umeå jobbar både med kunskapsspridning, tex genom att hålla föreläsningsserier eller att lyfta viktiga frågor till debatt, och med mer ”hands on”-baserade. Vårt arbetsfält är både lokalt och globalt.

Lokalgruppen är för närvarande vilande. Är du intresserad av att engagera dig? Kontakta oss på info@arkitekterutangranser.se. Umeågruppen ser fram emot att genomföra många inspirerande och givande projekt i framtiden!