Stockholm

Lokalgrupp Stockholm arbetar framför allt med kunskapsspridning. Vi består av en mindre grupp ASF-medlemmar som planerar events och föreläsningar öppna för alla våra medlemmar. Vår ambition är att anordna kvällsföreläsningar ungefär en gång i månaden. Föreläsningarna har olika teman och avslutas alltid med gemensam diskussion. Oftast äger de rum på FFAR (Forum för Arkitektur) på Ringvägen 141. Vi försöker fånga upp aktuella ämnen inom våra intresseområden och bjuder in föreläsare, både svenska och utländska, som exempelvis professorer, forskare, egna medlemmar som är eller varit engagerade i projekt eller jobbar med relevanta frågor.

Vi når våra medlemmar via mail, hemsidan och facebook. Bli gärna medlem i vår facebookgrupp så undgår du inte att få information om förestående aktiviteter eller andra tips. Här finns även möjlighet för våra medlemmar att tipsa om saker som händer i staden eller världen, intressanta artiklar, filmer osv. Diskussioner är välkomna liksom önskemål om teman för våra kvällsseminarier!

Vill du veta mer? Kontakta oss på stockholm@arkitekterutangranser.se