Skåne

Lokalgruppen i Skåne försöker träffas regelbundet en gång i månaden. Vi strävar mot att variera mötesplatsen mellan Malmö och Lund. Flera spännande projekt och aktiviteter har genomförts inom gruppen. Lokalgruppen i Skåne har också ibland fungerat som mötesforum för projektgrupperna St Catherine Vocational Project och Hebron.

Inom gruppen har vi personer med stora erfarenheter av ideellt och internationellt arbete. Aktiva medlemmar är såväl studenter, främst från Lund och Alnarp samt yrkesverksamma arkitekter.

Håll koll på vad vi gör via vår facebookgrupp!

Vill du engagera dig? Kontakta skane@arkitekterutangranser.se

Medborgardialog i Drottningshög

Medborgardialog i Drottningshög

Under våren 2015 kommer stadsodlingsprojektet i Drottninghög, ASF Skåne och Helsingborg stad att implementera en medborgardialog som syftar till att generera idéer som kan komplementera den designprocess som utförs av kommunen inom området.