Under Construction

Arkitekter utan gränser medverkade i Nordens första arkitekturmässa under 2011 med temat "Under Construction".

Den 24-25 oktober arrangerades Nordens första arkitekturmässa på Svenska Mässan i Göteborg: två dagar och många kvadratmetrar fyllda med seminarier och montrar där planerare, arkitekter, producenter och många andra samlades kring frågan hur framtidens samhälle ska utformas. Arkitekter utan gränser fanns på plats med en monter med temat ‘Under Construction’. Den bärande idén var att hela montern skulle symbolisera att samhället aldrig är en färdig lösning, utan ett projekt under ständig uppbyggnad och ombyggnad. Dessutom ville vi visa på kretsloppstänk, flexibilitet och lågbudgetlösningar genom att helt använda oss av avfall. Därför bestod montern av wellpappkartonger, papprör och ritningar vi samlat in från arkitektkontor. Detta stack förstås ut bland alla påkostade, stilrena, färgmatchade och geometriskt stringenta mässmontrar och blanka materialprover.

För att bjuda på en liten anektod fick vi bakläxa när vi just monterat upp hela montern på vår angivna plats – vi hade nämligen inga intyg om att materialet levde upp till brandföreskrifterna. Efter en hel del överläggningar blev vi erbjudna en annan placering under ett sprinkelsystem, men då tvingades vi stryka både bildspel, ljudeffekter och kaffeautomat. Och vi fick riva och återuppbygga hela montern en gång till…

På tisdagen anordnade ASF ett mycket inspirerande monterseminarium med Rose Molokoane och Sonia Cadonigara, båda drivande krafter i slum-organisationer i sina hemländer och i Shack/Slum Dwellers International (SDI). Sonia Cadonigara berättade om hur Homeless People’s Federation of the Philippines arbetar för att familjer som i generationer levt i informella strukturer på andras mark ska kunna köpa egna tomter genom gemensamt sparande. Det är inget okomplicerat arbete – men det har gjort det möjligt för många att bygga egna hus och leva utan ständiga hot om rivning och vräkning. Rose Molokoane från South African Federation of Urban Poor påpekade att man ofta underskattar de fattigas resurser. Hon underströk också vikten av att ge plats åt människors drömmar innan man börjar räkna på vad som faktiskt är möjligt att bygga. Det är pengar det är ont om, inte visioner eller företagsamhet.
Enligt Roses och Sonias erfarenhet är det bland annat i hanteringen av regler och byråkrati som professionella arkitekter och planerare kan bidra. Klimatförändringar och extremt väder är andra utmaningar som måste mötas: den mark man har råd att köpa drabbas ofta extra hårt av översvämningar och andra naturkatastrofer. Men, betonade de båda starkt, initiativet ligger alltid hos invånarna. Det är deras önskningar och deras arbete som ska styra alla processer, inte arkitektens ego eller prestige, berättar Kajsa Gustafsson, aktiv i Göteborgs lokalgrupp av Arkitekter utan gränser.

Sonia Cardiongara och Pål Castell

Under Construction vykort
Slum Dwellers International