Hemlöshet – samarbete med Göteborgs Stadsmuseum

Hemlöshet – en komplex fråga som på samma gång handlar om individuella öden, bostadspolitik, socialpolitik, tillgängligheten till det offentliga rummet, toleransnivåer, identitet, skydd.

På vilket sätt är då hemlöshet i Sverige idag en fråga för arkitekter? Genom ett samarbete med Stadsmuseet i Göteborg, som under hösten 2007 och våren 2008 visade utställningen Hem och Hemlöshet, arbetade ASF:s lokalgrupp i Göteborg med den frågan.

ASF:s projektgrupp designade en bänk som inför Stadsmuseets utställning placerades ut på fyra aktuella platser i Göteborg. Bänken utformades längre och djupare än vanliga bänkar och med ett skyddat hörn. Den försågs med ett liggunderlag som man kunde rulla ut för att skapa en bekväm vilo- eller sovplats. På en av sidorna trycktes en text som lyfter fram frågor om rätten till det offentliga rummet genom att diskutera den plats bänken står på och de förändringar som har skett eller kommer att ske där.

Bänkarna hade alltså ett dubbelt syfte: dels att väcka debatt kring den specifika platsens förändring och toleransnivån i det offentliga rummet; och dels, genom att de pekade vidare mot utställningen på Stadsmuseet, att öka medvetenheten om bostadslösheten och de hemlösas situation i Göteborg. Bänkarna placerades ut tillfälligt och ska inte ses som en designlösning på en komplex problematik.

De fyra bänkarna kommer att stå ute mellan den 24 oktober och 20 november 2007 på följande platser och med följande teman:

  1. Linnégatan 21: Stadens frihetsgrad
  2. Korsvägen: Hur tolerant är evenemangstaden?
  3. Kämpebron: Hem och Hemlöshet 2007/08
4. Södra älvstranden, Christina Nilssons gata: För vem är den goda 
staden god?

I samband med projektet ordnade ASF även ett seminarium med sociologen Catharina Thörn, som skrivit en avhandling om hemlösa kvinnor. Catharina var kritisk till hur hemlösa oftast framställs och stigmatiseras, och hur en bostadspolitik gjorts om till en hemlöshetspolitik där det handlar om att individen måste ha psykiska problem/missbruk för att få hjälp. Hon pratade även om hur normen för vilka hyresgäster man vill ha (helst en ensamstående som reser mycket och inte sliter så mycket på lägenheten) gör det svårt för till exempel familjer med många barn att få bostad. På samma seminarium berättade Gatlyktan om sitt arbete med att ta emot hemlösa och ge dem en plats och mat.

Vidare arrangerades ett besök på Trappa ned, en mötesplats i centrala Göteborg där hemlösa kan vara på kvällen och få mat, mackor och kaffe, och möte med de hemlösas tidning Faktum för att få veta mer om deras arbete.
Projektansvariga var Vanja Larberg och Sara Peny
Övriga i arbetsgruppen: Katarina Björling, Ylva Freudendahl, Anna Nilsson och Åsa Nilsson

Mer bilder och några tidningsklipp