Tidigare arbete/genomförda projekt

Här beskrivs kortfattat ett antal projekt och arrangemang Göteborgs lokalgrupp hittills har genomfört.

bänkarna

Hemlöshet – samarbete med Göteborgs Stadsmuseum

Hemlöshet – en komplex fråga som på samma gång handlar om individuella öden, bostadspolitik, socialpolitik, tillgängligheten till det offentliga rummet, toleransnivåer, identitet, skydd.

Under Construction Vykort

Under Construction

Arkitekter utan gränser medverkade i Nordens första arkitekturmässa under 2011 med temat "Under Construction".

stadsodlat

Stadsodlat!

Seminarium i Göteborg 27 nov 2010, i samarbete med andra organisationer.

Dokument

Under construction – utställning på Arkitekturmässan oktober 2011 [Länk till denna under fliken genomförda projekt]
Föreläsning med Mariana Aramburu om jordnära arkitektur i norra Argentina, sept 2011 [länk till Earth to earth-affisch,jpg]
Presentation på Sveriges Arkitekters kontorsrevy, augusti 2011 [länk till ASF_PechaKucha2011_med text.pdf]
Sommaravslutning juni 2011 [länk till ASF_sommaravslutning2011.jpg]
Föreläsning med Markus Nordgren och Robert Kalmar om stadsodling på Kuba, april 2011 [länk till Cubaföreläsning2011-04-05,jpg]
Workshop om byggprojekt i Sierra Leone, februari 2011 [länk till Affisch How to build a grain storage.jpg]
Föreläsning med Gustaf Asplund om tjugo års arkitektpraktik i Afrika, januari 2011 [länk till ASF_Lecture Gustaf Asplund_110111.pdf]
Heldagsseminarium om stadsodling, november 2010 [länk till Stadsdolat! under fliken genomförda projekt]
Projekt om hemlöshet, 2007/2008 [länk till Hemlöshet under fliken genomförda projekt]