Göteborg

Lokalgruppen i Göteborg har ordnat medlemsträffar, seminarier och även olika lokala projekt. Ibland har vi större utåtriktade föreläsningar och ibland mindre träffar där vi diskuterar projekt och annan verksamhet. Just nu söker lokalgruppen i Göteborg fler engagerade medlemmar. Är du intresserad? Hör av dig till info@arkitekterutangranser.se

Följ oss på Facebook för kontinuerlig information om vår verksamhet, eller skicka ett mail

stadsodlat

Tidigare arbete/genomförda projekt

Här beskrivs kortfattat ett antal projekt och arrangemang Göteborgs lokalgrupp hittills har genomfört.