Vårt arbete

Arkitekter utan gränser arbetar med lokala och globala projekt, utställningar, workshops, föreläsningar och events. Vi skapar gemensamma läroprocesser och strävar efter aktivt deltagande från många olika parter.

Vad gör arkitekter utan gränser?

Verksamheten rör sig huvudsakligen inom följande två områden:

Kunskapsspridning och opinionsbildning:

Föreläsningar, seminarier, utbildning, utställningar, aktioner, mm.

Projektverksamhet:

Vi bidrar framförallt med arkitekt- och planerarkunskap i projekt som kan t ex röra långsiktig slum-uppgradering och platsutveckling, återuppbyggnad efter naturkatastrofer samt restaurering. Det kan även vara konkreta projekt som snabbt kan förbättra livssituationen för människor. I vår verksamhet samarbetar vi ofta med företag, organisationer och föreningar, liksom med andra ASF-grupper runt om i världen. Viktigt är även att vårt arbete alltid sker i samarbete med lokalbefolkning och lokala organisationer för att uppnå ett kunskapsutbyte från två håll.

Organisationsstruktur:

Hur du kan bidra:

Under Engagera dig kan du läsa mer om hur du som medlem kan bidra till organisationens verksamhet.

_MG_1689

Lokalgrupper

En viktig del av Arkitekter utan gränsers verksamhet bedrivs i våra lokalgrupper där våra medlemmar arbetar aktivt med lokala och globala projekt.

Indien

Projekt

Arkitekter utan gränser har en rad globala och lokala samarbeten där vi arbetar med frågor kring en hållbar och rättvis byggd miljö.

Utbildning

Utbildning

Arkitekter utan gränser arbetar för kunskapsutveckling, genom kurser, workshops och seminarier.