Vårt arbete

Arkitekter utan gränser arbetar med lokala och globala projekt, utställningar, workshops, föreläsningar och events. Vi skapar gemensamma läroprocesser och strävar efter aktivt deltagande från många olika parter.

Vad gör arkitekter utan gränser?

Verksamheten rör sig huvudsakligen inom följande två områden:

Kunskapsspridning och opinionsbildning:

Föreläsningar, seminarier, utbildning, utställningar, aktioner, mm.

Projektverksamhet:

Vi bidrar framförallt med arkitekt- och planerarkunskap i projekt som kan t ex röra långsiktig slum-uppgradering och platsutveckling, återuppbyggnad efter naturkatastrofer samt restaurering. Det kan även vara konkreta projekt som snabbt kan förbättra livssituationen för människor. I vår verksamhet samarbetar vi ofta med företag, organisationer och föreningar, liksom med andra ASF-grupper runt om i världen. Viktigt är även att vårt arbete alltid sker i samarbete med lokalbefolkning och lokala organisationer för att uppnå ett kunskapsutbyte från två håll.

Hur du kan bidra

Organisationens arbete bygger på engagemang medlemmar och företag. Vi välkomnar idéer om nya projekt och samarbeten, både på nationellt och internationellt. Man kan även vara med i vårt arbete genom att gå med i de olika lokalföreningarna, anmäla intresse till vår Pro Bono-grupp, anordna ett event eller föreslå ett eget projekt.

”Architecture Sans Frontières is not linked or affiliated in any manner with the organisation Médécins Sans Frontières. Médécins Sans Frontières is a trademark registered in the name of Médécins Sans Frontières international office”.

_MG_1689

Lokalgrupper

En viktig del av Arkitekter utan gränsers verksamhet bedrivs i våra lokalgrupper där våra medlemmar arbetar aktivt med lokala och globala projekt.

Indien

Projekt

Arkitekter utan gränser har en rad globala och lokala samarbeten som arbetar med frågor kring en hållbar och rättvis byggd miljö.

Masanga 01

Pro bono

Med ASF Sveriges Pro Bono-verksamhet vill vi skapa möjlighet till yrkeskunnig hjälp för dem som har ett angeläget projekt och annars inte skulle ha råd att betala för dessa tjänster.

erosion

Challenging practice

Challenging Practice är ett internationellt utbildningsprogram för arkitekter och planerare som vill arbeta med globala utvecklingsfrågor i urban kontext. En onlinebaserad kurs är tillgänglig och följs av en seminariedel som flyttar mellan de olika medlemsländerna.