Bli medlem

Bli medlem i Arkitekter utan gränser och medverka till en hållbar byggd miljö i Sverige och världen. Vi behöver både aktiva och stödjande medlemmar. Som medlem har du möjlighet att påverka vårt arbete. Du får också ta del av nyhetsbrev och aktiviteter som Arkitekter utan gränser anordnar.

Du blir medlem genom att betala direkt via vårt SWISH-nummer: 1236405666 ange din e-postadress som referens.

Du kan också betala in till postgiro 300201-1 och ange din e-postadress som referens på din inbetalning.

Har du frågor? Kontakta oss på medlem@arkitekterutangranser.se.

 

För dig som vill engagera dig aktivt i organisationen finns ett flertal arbetsgrupper och goda möjligheter att starta upp egna projekt. Det finns även lokalgrupper som arbetar med kunskapsöverföring, informationsspridning och mindre projekt i Stockholm, Göteborg och Skåne. Läs mer under Engagera dig.

  • Medlemspriser

    Ordinarie medlemmar 300:-

    Studerande & arbetslösa 120:-