Årsmöteshandlingar

Här kan du läsa handlingarna för det senaste årsmötet.

Protokoll årsmöte 2018

Dagordningen årsmötet 2019

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Bokslut 2018 och budget 2019

Revisionsberättelse 2018

Stadgar