Rådgivande kommitté

Personer med bred erfarenhet inom arkitektur, planering, konst och samhällsvetenskap ingår i ASF-Swedens rådgivande kommitté. Syftet med kommittén är att knyta erfarna praktiker och akademiker till föreningen för att kunna välja lämpliga projekt för finansiering, för att få råd vid val av personer för insatser i föreningens projekt och för hjälp med formulering av utlåtanden som ASF-Sweden gör i aktuella frågor.

För att komma i kontakt med någon från den rådgivande kommittén, hör av dig till styrelsen.