Anmäl intresse

Är du trött på dörruppställningar och detaljplaner? Brukar du fundera på hur din yrkeskunskap kan göra världen bättre? Vill du ge dina anställda nya typer av utmaningar?

Arkitekter utan gränsers PRO BONO-verksamhet är ett sätt för er att kunna hjälpa andra människor genom att sätta av en liten del av er tid för ideellt arbete.

En liten arbetsinsats från er kan förbättra villkoren för många människor som verkligen behöver det. Nu har ni chansen att utnyttja er kompetens till något som kan vara både meningsfullt och stimulerande och ge nya kontakter.

Så här går det till:

 1. Anmäl dig/ditt företag genom att klicka på länken till höger och fylla i formuläret. Skicka den sedan till probono@arkitekterutangranser.se
 2. ASF registrerar dig/er som Pro Bono-volontärer.
 3. ASF tar emot förfrågningar om hjälp från organisationer med aktuella projekt.
 4. Via hemsida och e-mail går ASF ut med fråga till de som anmält intresse av deltagande i Pro Bono-arbetet.
 5. ASF gör en bedömning vem/vilka som är bäst lämpad för det specifika uppdraget.
 6. ASF förmedlar kontakten mellan beställare och konsult.
 7. Om behov finns kan ASF hjälpa till att skriva avtal enligt mall.
 8. Konsult och beställare rapporterar till ASF när uppdrag påbörjas och när det är avslutat och håller kontinuerligt ASF-Sverige informerad om projektet.
 9. Projektet och processen utvärderas av beställare, konsult och ASF-Sverige.
 10. Den ansvarige ser till att projektet dokumenteras.
 11. ASF-Sverige verkar för att sprida kunskapen om projektet genom kontakter med media, publikationer, etc.